Bütün / Whole

Bütün hissetmek istiyorsan, önce bütünü hisset. / If you wish to feel whole, first, feel the whole.

Aynı anda

Her şeyin aynı andalığı

ne muazzam.

Nasıl bir güç,

her şey oluyor.

Bir arada kalıyor,

ilerliyor

ve duruyor.