Ötede

Bilgisine eremediğim gerçeklerin
sihrine inanıyorum.