Pluviofil

Pluviofil (pluviophile): (i) yağmur aşığı; yağmurlu günlerde içi neşe ve huzurla dolan kişi.

Devadatta “देवदत्त”

Hint Mahabharata Destanı’nın bir bölümü olan kadim yoga metni Bhagavad Gita’da Arcuna’nın savaş borusuna verilen ad. Sanskrit deva (tanrı) ve datta (“dā” vermek fiilinin geçmiş zaman çekimi) sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.